اتوماسیون صنعتی

جهت خودکار سازی پروسه های در حال انجام در سیستم های صنعتی و خطوط تولید می توان از سیستم های اتوماسیون استفاده نمود. مزایای این سیستم ها عبارتند از:

• کاهش هزینه منابع انسانی و سایر هزینه ها
• دقت در عملکرد
• جلوگیری از اتلاف مواد اولیه
• افزایش ظرفیت خطوط تولید
• سهولت در تغییر در خطوط تولید
• و ...

الف) تجهیزات اتوماسیون صنعتی عبارتند از:

• حسگر ها (Sensors)
• عملگر ها (Actuators)
• مبدل ها (Transducers)
• کنترلر (Controller)

ب) شبکه های اتوماسیون صنعتی: جهت ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف در سیستم های اتوماسیون پروتکل ها و انواع مختلفی از شبکه های صنعتی ایجاد شده که هر کدام در یک لایه از اتوماسیون کاربرد دارند.

• Fieldbus Foundation
• Profibus
• Modbus
• Canbus

ج) سیستم های مانیتورینگ و کنترل: در این سیستم ها که معمولا بخشی از سیستم های نرم افزاری می باشند در لایه کاربردی سیستم اتوماسیون قرار می گیرند که دارای اجزای زیر می باشند:

• HMI: به عنوان رابط بین سیستم اتوماسیون و کاربر عمل کرده و جهت مانیتورینگ کنترل به کار می روند.

سیستم های مبتنی بر کامپیوتر: نرم افزار های مانیتورینگ معمولا بر روی کامپیوترهای مناسب نصب می گردند. این برنامه ها عموما از شبکه های TCP/IP جهت مانیتورینگ و کنترل و همچنین ارتباط بین این کامپیوترها با سیستم های اتوماسیون استفاده می نمایند. که در صورت استفاده از سایر پروتکل ها در لایه کاربرد عمل تبدیل به TCP/IP توسط Gateway های مناسب انجام می¬پذیرد.